Coraz większa liczba osób stara dostać się do pracy w policji.

Możemy zaobserwować, iż każdego roku coraz większa liczba osób planuje zakwalifikować się do jednostki policji. Nie wszyscy kandydaci jednak wiedzą, jakie warunki należy spełniać, aby pracować w policji. Jak w rzeczywistości odbywa się rekrutacja do pracy w policji?

 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, iż Komendant Główny Policji przynajmniej raz w roku powinien wyznaczyć termin rekrutacji, oraz określić dokładnie minimalną ilość osób, jakie zamierza się włączyć do tej służby. Jakie dokumenty będą wymagane od kandydata? Kandydat musi najpierw dostarczyć podanie o przyjęcie do służby. Wymagany jest również dokładnie wypełniony kwestionariusz osobowy. Nie możemy też zapomnieć o wypełnieniu świadectw pracy czy służby. Wykształcenie średnie do policji ma znacznie większe znaczenie aniżeli niektórym się wydaje. Osoba, która nie dostarczy wyżej wspomnianego dokumentu nie może ubiegać się o przyjęcie do tej pracy. Niezbędne jest też dostarczenie wojskowej książeczki w sytuacji, gdy kandydat do służby byłby objęty ewidencją wojskową. Jak istotne znaczenie posiada ocena wyżej wymienionych dokumentów? Jeśli dany kandydat złoży już wymagane dokumenty do biura policji, określona komórka org. zajmująca się sprawą selekcji poszczególnych kandydatów do służby w policji przydzieli temu kandydatowi zarówno numer identyfikacyjny, jak i oceni w kwestii zgodności z wymogami, które są nakreślone w ogłoszeniu.

 

Bardzo ważne jest by zaznaczyć, że prawdziwość informacji , które zostały umieszczone w kwestionariuszu będzie podlegała dogłębnemu sprawdzeniu we wszystkich dostępnych przez policję kartotekach, rejestrach czy ewidencjach. Poza tym powinno się mieć tą świadomość, iż podanie poprzez danego kandydata niepełnych danych może doprowadzić do przedłużenia się całego postępowania kwalifikacyjnego. Za to ukrywanie prawdy, lub podanie błędnych danych w kwestionariuszu osobowym jest podstawą do odstąpienia od prowadzenia całego postępowania kwalifikacyjnego. Kroki prowadzone w szkołach policyjnych Powinno się wiedzieć, iż w komórce do spraw doboru konkretny kandydat do służby uzyska informację o terminie, w jakim przeprowadzane będą kolejne etapy powiązane z kwalifikacją. Trzeba do nich na pewno zaliczyć test sprawności do policji, rekrutacja do policji. Dodatkowo musimy mieć świadomość, że każdy kandydat powinien bezwarunkowo stawić się w jednej z pięciu szkół policji (Słupsk, Piła, Legionowo czy Szczytno). Potem potencjalny kandydat tego samego dnia będzie poddany dwóm etapom kwalifikacji. Trzeba uświadomić sobie, iż test sprawności fizycznej będzie polegał na ukończeniu przez kandydata toru przeszkód w podanym wcześniej czasie. Potem wszelkie wyniki przeliczone zostaną na opracowany system punktowy. Poza tym wspomniany test sprawności fizycznej jest zaliczany, gdy konkretny kandydat uzyska określony czas potrzebny do zaliczenia, jaki wynosi 1 min 41 s.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *